Hotline/Zalo: 0932 172 896 (Miền Nam)
0968 618 399 (M.Bắc)- 0936 852 898 (M.Trung)
Giỏ hàng

Quần Áo Chống Hóa Chất

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Quần áo bảo hộ lao động tráng cao su chống hóa chất, axit
  Bán
  Quần áo bảo hộ lao động tráng cao su chống hóa chất, axit - QHC0004

  Nước sản xuất: Việt Nam

  Công dụng: Chống bụi,vi khuẩn,hoá chất.

  Giá đặc biệt 239.000 ₫ Giá thông thường 260.000 ₫
 2. Quần áo bảo hộ lao động phòng sơn
  Bán
  Quần áo bảo hộ chống hóa chất phòng sơn Việt Nam - QHC0003

  Nước sản xuất: Việt Nam

  Công dụng: Chống bụi,vi khuẩn,hoá chất.

  Giá đặc biệt 154.000 ₫ Giá thông thường 170.000 ₫
 3. Quần áo bảo hộ lao động liền chống Axit
  Bán
  Quần áo bảo hộ lao động liền quần chống Axit - QHC0002

  Nước sản xuất: Việt Nam

  Công dụng: Axit,chất lỏng,hoá chất.

  Giá đặc biệt 1.600 ₫ Giá thông thường 1.700 ₫
 4. Quần áo bảo hộ lao động chống hóa chất VN
  Bán
  Quần áo bảo hộ lao động chống hóa chất VN - QHC0001

  Nước sản xuất: Việt Nam

  Công dụng: Chống bụi,vi khuẩn,hoá chất.

  Giá đặc biệt 294.000 ₫ Giá thông thường 320.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

Quần áo chống hóa chất