CHOCO
HOTLINE/ZALO: 0938 528 965
Giỏ hàng

Bàn Máy May

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy May Mini Juki MO
  Máy May Mini Juki MO - BMM0001

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Công dụng: May da, tơ tằm

  11.850.000 ₫
 2. Máy Khâu Mini Juki HZL
  Máy Khâu Mini Juki HZL-BMM0002

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Công dụng: May quần áo

  2.650.000 ₫
 3. Máy May Mini FHSM
  Máy May Mini FHSM-BMM0003

   Xuất xứ: Nhật Bản

  Công dụng: May quần áo

   

  220.000 ₫
 4. Máy May Mini Toptek
  Máy May Mini Toptek-BMM0004

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Công dụng: May quần áo

  1.250.000 ₫
 5. Máy May Gia Đình Brother
  Máy May Gia Đình Brother-BMM0005

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Công dụng: May quần áo

  4.500.000 ₫
 6. Máy May 1 Kim Điện Tử Juki
  Máy May 1 Kim Điện Tử Juki - MCN0001

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Công dụng: May quần áo

  12.500.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

Sản phẩm Bàn Máy May