CHOCO
HOTLINE/ZALO: 0938 528 965
Giỏ hàng

Bình Chữa Cháy

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Bình Chữa Cháy 2KGCO2
  Bình Chữa Cháy 2Kg CO2 - PCC0005

  Nước sản xuất: Nhập khẩu Asia

  Công dụng: Phòng Cháy Chữa Cháy

  355.000 ₫
 2. Bình Chữa Cháy Dạng Xe Đẩy MFZ35 35kg ABC
  Bình Chữa Cháy Dạng Xe Đẩy MFZ35 35Kg ABC - PCC0012

  Xuất xứ: Nhập khẩu Asia

  Công dụng: Phòng Cháy Chữa Cháy

  2.200.000 ₫
 3. Bình chữa cháy mini dùng co2
  Bình Chữa Cháy Mini Dùng Chất CO2 - PCC0011

  Xuất xứ: Nhập khẩu Asia

  Công dụng: Phòng Cháy Chữa Cháy
   

  100.000 ₫
 4. Bình Chữa Cháy MFZ4 dùng chất ABC dạng 4KG
  Bình Chữa Cháy MFZ4 Dùng Chất ABC Dạng 4Kg - PCC0010

  Xuất xứ: Nhập khẩu Asia

  Công dụng: Phòng Cháy Chữa Cháy

  210.000 ₫
 5. Bình Chữa Cháy BC 1KG
  Bình Chữa Cháy BC 1Kg An Toàn - PCC0009

  Xuất xứ: Nhập khẩu Asia

  Công dụng: Phòng Cháy Chữa Cháy

  130.000 ₫
 6. Bình Chữa Cháy CO2 5KG
  Bình Chữa Cháy CO2 5Kg An Toàn - PCC0008

  Xuất xứ: Nhập khẩu Asia

  Công dụng: Phòng Cháy Chữa Cháy

  600.000 ₫
 7. Bình Chữa Cháy CO2 3KG
  Bình Chữa Cháy CO2 3Kg An Toàn - PCC0007

  Xuất xứ: Nhập khẩu Asia

  Công dụng: Phòng Cháy Chữa Cháy
   

  400.000 ₫
 8. Bình Chữa Cháy CO2 24KG có xe đẩy
  Bình Chữa Cháy CO2 24Kg An Toàn Tiện Lợi - PCC0006

  Xuất xứ: Nhập khẩu Asia

  Công dụng: Phòng cháy chữa cháy

  4.500.000 ₫
 9. Bình Chữa Cháy Hàn Quốc 3kg3
  Bình Chữa Cháy Hàn Quốc 3Kg3 An Toàn Tiện Lợi - PCC0004

  Xuất xứ: Hàn Quốc

  Công dụng: Phòng Cháy Chữa Cháy

  700.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

Binh chay chay