CHOCO
HOTLINE/ZALO: 0938 528 965
Giỏ hàng

Thùng Chở Hàng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

26 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Kích Thước Thùng Chở Hàng Xe Máy Loại Nhỏ - TCH0026
  Kích Thước Thùng Chở Hàng Xe Máy Loại Nhỏ - TCH0026

  Kích thước: 470x470x470

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 2. Thùng Hàng Xe Máy Loại Trung - TCH0025
  Thùng Hàng Xe Máy Loại Trung - TCH0025

  Kích thước: 600x530x640

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 3. Thùng Chở Đồ Xe Máy Loại Lớn - TCH0024
  Thùng Chở Đồ Xe Máy Loại Lớn - TCH0024

  Kích thước: 630x510x530

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 4. Thùng Giao Hàng Lazada - TCH0023
  Thùng Giao Hàng Lazada - TCH0023

  Kích thước: 800x800x650

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 5. Thùng Giao Hàng Giá Rẻ - TCH0022
  Thùng Giao Hàng Giá Rẻ - TCH0022

  Kích thước: 600x530x640

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 6. Thùng Giao Đồ Ăn - TCH0021
  Thùng Giao Đồ Ăn - TCH0021

  Kích thước: 600x530x640

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 7. Thùng Đựng Hàng Xe Máy - TCH0020
  Thùng Đựng Hàng Xe Máy - TCH0020

  Kích thước: 450x450x460

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 8. Thùng Nhựa Giao Hàng Giá Rẻ - TCH0019
  Thùng Nhựa Giao Hàng Giá Rẻ - TCH0019

  Kích thước: 550x500x470

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 9. Xe Thùng Chở Hàng - TCH0018
  Xe Thùng Chở Hàng - TCH0018

  Kích thước: 640x520x580

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 10. Thùng Nhựa Ship Hàng - TCH0017
  Thùng Nhựa Ship Hàng - TCH0017

  Kích thước: 550x500x470

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 11. Thùng Nhựa Giao Hàng Giá Tốt - TCH0016
  Thùng Nhựa Giao Hàng Giá Tốt - TCH0016

  Kích thước: 600x530 x640

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 12. Thùng Ship Đồ Ăn Đạt Tiêu Chuẩn - TCH0015
  Thùng Ship Đồ Ăn Đạt Tiêu Chuẩn - TCH0015

  Kích thước: 450 x 450 x 460

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 13. Thùng Nhựa Chở Hàng Xe Máy - TCH0014
  Thùng Nhựa Chở Hàng Xe Máy - TCH0014

  Kích thước: 450 x 450 x 460

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 14. Thùng Nhựa Chở Hàng - TCH0013
  Thùng Nhựa Chở Hàng - TCH0013

  Kích thước: 600 x 530 x 640

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 15. Thùng Giữ Nhiệt Giao Hàng - TCH0012
  Thùng Giữ Nhiệt Giao Hàng - TCH0012

  Kích thước: 600x530x570

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 16. Thùng Giao Hàng - TCH0011
  Thùng Giao Hàng - TCH0011

  Kích thước: 530x530x580

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyể

 17. Thùng Đựng Hàng Sau Xe Máy - TCH0010
  Thùng Đựng Hàng Sau Xe Máy - TCH0010

  Kích thước: 600x530x640

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 18. Thùng Giao Hàng Chất Lượng - TCH0009
  Thùng Giao Hàng Chất Lượng - TCH0009

  Kích thước: 530x530x580

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 19. Thùng Chở Hàng - TCH0008
  Thùng Chở Hàng - TCH0008

  Kích thước: 600x530x640

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 20. Thùng Ship Hàng Giữ Nhiệt Tốt Cả Ngày – TCH0007
  Thùng Ship Hàng Giữ Nhiệt Tốt Cả Ngày – TCH0007

  Kích thước: 600x520x500

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 21. Thùng Chở Hàng Sau Xe Máy Chuyên Dụng - TCH0006
  Thùng Chở Hàng Sau Xe Máy Chuyên Dụng - TCH0006

  Kích thước: 630x500x550

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 22. Thùng Chở Hàng Xe Máy Giá Tốt - TCH0005
  Thùng Chở Hàng Xe Máy Giá Tốt - TCH0005

  Kích thước: 600x530x640

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 23. Thùng Giao Hàng Giữ Nhiệt Cao Cấp - TCH0004
  Thùng Giao Hàng Giữ Nhiệt Cao Cấp - TCH0004

  Kích thước: 550x500x470

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 24. Thùng Giao Hàng Xe Máy - TCH0003
  Thùng Giao Hàng Xe Máy - TCH0003

  Kích thước: 550x500x470

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 25. Thùng Chở Hàng Giá Rẻ Composite - TCH0002
  Thùng Chở Hàng Giá Rẻ Composite - TCH0002

  Kích thước: 550x500x470

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

 26. Thùng Chở Hàng Composite Bền Đẹp - TCH0001
  Thùng Chở Hàng Composite Bền Đẹp - TCH0001

  Kích thước: 640x520x580

  Chất liệu: Composite

  Công dụng: Chứa hàng hóa khi vận chuyển

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

26 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

Thùng Chở Hàng