CHOCO
HOTLINE/ZALO: 0938 528 965
Giỏ hàng

Đai Ốc

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. dai-oc-Din934
  Đai ốc Din934 chất lượng cao - BDO0015

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: lắp ráp

  1.000 ₫
 2. dai-oc-luc-giac-m7-inox-201
  Đai ốc lục giác M7 inox 201 - BDO0014

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: lắp ráp

  1.000 ₫
 3. dai-oc-m30-hang-moc
  Đai ốc M30 hàng mộc - BDO0011

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: lắp ráp

  7.000 ₫
 4. dai-oc-hang-moc-m20
  Đai ốc M20 hàng mộc - BDO0010

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: lắp ráp

  2.000 ₫
 5. dai-oc-M20-ma-dien-phan
  Đai ốc M20 mạ điện phân - BDO0009

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: lắp ráp

  2.000 ₫
 6. dai-oc-M6-ma-dien-phan
  Đai ốc M6 mạ điện phân - BDO0008

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: lắp ráp

  1.000 ₫
 7. dai-oc-M8-ma-dien-phan
  Đai ốc M8 mạ điện phân - BDO0007

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: lắp ráp

  1.000 ₫
 8. dai-oc-M12-ma-dien-phan
  Đai ốc M12 mạ điện phân - BDO0006

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: Lắp ráp

   

  1.000 ₫
 9. dai-oc-m22-ma-dien-phan
  Đai ốc M22 mạ điện phân - BDO0005

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: Lắp ghép

  2.000 ₫
 10. dai-oc-m14-ma-dien-phan
  Đai ốc M14 mạ điện phân - BDO0004

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: Lắp ghép

  1.000 ₫
 11. dao-oc-M16-ma-dien-phan
  Đai ốc M16 mạ điện phân - BDO0003

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: Kết nôi, lắp ghép

  1.000 ₫
 12. dai-oc-M24-ma-dien-phan
  Đai ốc M24 mạ điện phân - BDO0002

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: lắp ráp

  3.000 ₫
 13. dai-oc-inox-M6
  Đai ốc inox M6 chất lượng cao - BDO0001

  Xuất xứ: Đài Loan

  Công dụng: Lắp ghép

  1.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

Sản phẩm Đai Ốc