CHOCO
HOTLINE/ZALO: 0938 528 965
Giỏ hàng

Dao Phay

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. dao-phay-thep-gio-hssco8-2-me-yg-1-4mm-dph0009
  Dao Phay Thép Gió HSSCo8 2 Me YG-1 4mm - DPH0009

  Chất liệu: Thép gió

  Công dụng: chạy rãnh, phay thô chi tiết

  117.000 ₫
 2. dao-phay-thep-gio-hssco8-2-me-yg-1-2mm-dph0008
  Dao Phay Thép Gió HSSCo8 2 Me YG-1 2mm - DPH0008

  Chất liệu: Thép gió

  Công dụng: phay cạnh

  106.000 ₫
 3. dao-phay-thep-gio-hssco8-2-me-yg-1-dph0007
  Dao Phay Thép Gió HSSCo8 2 Me YG-1 - DPH0007

  Chất liệu: thép gió

  Công dụng: phay thô chi tiết

   

   

  144.000 ₫
 4. dao-phay-ngon-nachi-4-me-40mm-dph0006
  Dao Phay Ngón Nachi 4 Me 40mm - DPH0006

  Hãng sản xuất: Nachi

  Công dụng: phanh cạnh, phay contour

  2.790 ₫
 5. dao-phay-ngon-nachi-4-me-30mm-dph0005
  Dao Phay Ngón Nachi 4 Me 30mm - DPH0005

  Hãng sản xuất: Nachi

  Công dụng: phanh cạnh, phay contour

  1.310 ₫
 6. dao-phay-ngon-nachi-4-me-4mm-dph0004
  Dao Phay Ngón Nachi 4 Me 4mm - DPH0004

  Hãng sản xuất: Nachi

  Công dụng: phanh cạnh, phay contour

  174.000 ₫
 7. dao-phay-ngon-nachi-2-me-30mm-dph0003
  Dao Phay Ngón Nachi 2 Me 30mm - DPH0003

  Hãng: Nachi

  Chất liệu: phay thép, nhôm, inox

  1.690 ₫
 8. day-phay-ngon-nachi-2-me-4mm-dph0002
  Dao Phay Ngón Nachi 2 Me 4mm - DPH0002

  Hãng: Nachi

  Chất liệu: phay thép, nhôm, inox

  220.000 ₫
 9. dao-phay-ngon-nachi-2-me-1mm-dph0001
  Dao Phay Ngón Nachi 2 Me 1mm - DPH0001

  Hãng: Nachi

  Chất liệu: phay thép, nhôm, inox

  300.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

Sản phẩm Dao Phay