CHOCO
HOTLINE/ZALO: 0938 528 965
Giỏ hàng

Cân Phòng Thí Nghiệm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
  1. cân-phòng-thí-nghiệm-CTN0001
    CÂN PHÒNG THÍ NGHIỆM SHINKO DENSHI - CTN0001

    Hãng sản xuất: Shinko Denshi -Japan

    Công dụng: Cân đo mẫu vật

    19.000.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang

Sản phẩm Cân Phòng Thí Nghiệm