CHOCO
HOTLINE/ZALO: 0938 528 965
Giỏ hàng

ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY CHOCO

Làm thế nào để trở thành đối tác của CÔNG TY CHOCO ?

 

Chúng tôi luôn muốn hợp tác với các nhà cung cấp, đại lý, đối tác chất lượng. Nếu bạn muốn trở thành nhà cung cấp, đại lý, đối tác của CÔNG TY CHOCO vui lòng gửi email giới thiệu hợp tác đến địa chỉ  Partner@choco.vn.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cần thêm thông tin. 

 

--------------------------------------------


How to become the Partner of CHOCO Company ?

 

We want to cooperate with high quality suppliers, agents, partners. If you want to become a supplier, agent or partner of CHOCO company, please send us an email to Partner@choco.vn.

 

Please feel free to contact with us if you need any further information .